Skip to main content

เวลาทำการ

เวลาเปิดทำการ: 09:00-18:00 น.
(วันหยุดทำการจะมีการประกาศแยก เช่น เทศกาลตรุษจีน วันรำลึก 228 วันซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้าประจำปี
และจะมีการหยุดทำการหากเกิดภัยจากธรรมชาติโดยเมืองไทเปจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

ด้านบริการแนะนำ

เวลาไกด์ทัวร์บรรยาย/ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00AM-5:00PM กรุณาสมัครก่อนวันเข้าชอบ7วัน

บริการอำนวยความสะดวก

มีบริการ iTaiwan WiFi เครือข่ายไร้สาย บริการให้ยืมเก้าอี้รถเข็นและมีบริการรับฝากของ มีบริการสถานีพยาบาลในห้องโถงของต้าแซ่ว มีห้องให้นมและร้านขายของที่ระลึก
ห้องโถงต้าจงที่มีทั้งร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ร้านของขวัญ ร้านอาหารและห้องละหมาดของชาวมุสลิมพร้อมที่ทำการไปรษณีย์

รถไฟฟ้า MRT

สถานีเจียงไคเช็คทางออกประตู 3 และ 5
สถานี ตงเหมิน ทางออก 3

รถประจำทาง (ป้ายรถเมล์)

แยกซินยี่หางโจว
0東、20、22、38、88、88區、204、670、1503、ซินยี่สายหลัก、รถบัสนำเที่ยวไทเปสายสีแดง

โรงเรียนมัธยมหญิงจิงโอว
38、237、249、253、297、2021

สถานี MRT เจียงไคเช็ค (ไอ้กัว)
248、644、648、849、849 ชุมชน ชวีชึ

สถานี MRT เจียงไคเช็ค(ถนนหลัวซือฟู)
18、208、208區、251、252、660、9089、สายหลักเหอผิง、สายหลักหลัวซือฟู

สถานีMRTอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(สำนักงานประกันแรงงาน)
18、251、252、644、648、660、849、849 ชุมชน ชวีชึ、2021、สายหลักหลัวซือฟู

สถานีMRTอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
18、227、648、849、849 ชุมชน ชวีชึ