Skip to main content
Năm 1975 (Năm dân quốc thứ 64), tổng thống Tưởng Trung Chính qua đời, Viện hành chính thành lập nhóm dự án, thúc đẩy việc xây dựng Đài tưởng niệm Trung Chính (Chiang Kai Shek), cho tới năm 1980 thì khánh thành.

Kiến trúc toàn khu bao gồm Cổng chính quảng trường Tự Do, Quảng trường Văn hóa – Nghệ thuật, Đài tưởng niệm Chiang Kai - shek, Phòng âm nhạc quốc gia, Viện ca kịch quốc gia và các chòi nghỉ trên hành lang bao quanh khuôn viên…v.v.

Từ niên đại 1990, Đài Loan bước vào giai đoạn chuyển đổi sang mô hình xã hội dân chủ. Trong thời kỳ uy quyền, Tổng thống Tưởng Trung Chính là lãnh đạo nhà nước. Trong nhiệm kỳ ông cầm quyền, xảy ra rất nhiều vụ “khủng bố trắng” xâm hại nhân quyền, nên khi luận về công tội của ông trong lịch sử thì vẫn là vấn đề mang nhiều tranh cãi.

Năm 2007, Đài tưởng niệm Chiang Kai – shek từng được đổi tên thành “Viện tưởng niệm dân chủ Đài Loan”, quảng trường “Đại Trung Chí Chính” đổi tên thành “Quảng trường Tự Do”.

Năm 2008, nơi đây từng tổ chức triển lãm với chủ đềvề kiến tạo không gian uy quyền, mang tên “Mở cửa dân chủ, đón làn gió tự do”.

Năm 2009, mặc dù trở về tên gọi cũ là “Đài tưởng niệm Chiang Kai-shek”, song vẫn tiếp tục nỗ lực để xóa bỏ sự uy quyền hóa.

Năm 2017, Viện lập pháp thông qua “Điều lệ về thúc đẩy chuyển đổi mô hình chính nghĩa” , quy định cần phải xóa bỏ biểu tượng uy quyền của công trình này, đổi tên hoặc tiến hành những biện pháp khác nhằm đảm bảo trật tự của chủ nghĩa hiến pháp dân chủ tự do, đồng thời khắc ghi bài học lịch sử của các sự kiện xâm hại nhân quyền. Từ đó, Đài tưởng niệm Chiang Kai – sek bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình.